در این پروژه که در فضایی به وسعت 130.250 متر مربع احداث خواهد شد 812 واحد مجزا ساخته خواهد شد .همچنین در این پروژه 746 واحد مسکونی ،54 واحد تجاری و12 واحد اداری اجراء خواهد شد.

detail building

فرم ارتباط با ما


Google Ma
mp3 dönüştürücü
فرم اطلاعات درخواستی
فرم اطلاعات درخواستی

فرم اطلاعات درخواستی

فرم اطلاعات درخواستی
en yakın tabelacı sosyal medya ajansı